მთავარი ეს საინტერესოაგანათლება ინიციატივა, 23 აპრილს წიგნის ჩუქების დღე დაწესდეს