მთავარი ეს საინტერესოამოგზაურობა დაცულ ტერიტორიებზე უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობა 88%-ით გაიზარდა