მთავარი სიახლეებიფინანსები ჯარიმები ფასის უცხოურ ვალუტაში მითითების გამო