მთავარი სიახლეებისტარტაპები ომის დროს დაზიანებული ფერმის ახალი სიცოცხლე