მთავარი სლაიდერი ინოვაციების გლობალური კონკურსის გამარჯვებულია: WI-CHARGE