მთავარი სიახლეებიფინანსები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მოგება 3.4-ჯერ შემცირდა