მთავარი სიახლეებიბიზნესი მიტროფანე ლაღიძე – მეწარმე, მეცენატი