მთავარი ეს საინტერესოამოტივაცია ,,მკვდარი ცხენის” თეორია