მთავარი სიახლეებიბიზნესი პოლიეთილენის შემცვლელი ბიოპარკები შედარებით ძვირი ეღირება