მთავარი სიახლეებიბიზნესი საკუთრების დაცვის საერთაშორისო ინდექსში საქართველო 88-ე ადგილზეა