მთავარი ეს საინტერესოამოტივაცია თავდაჯერებულობა და მისი წარმოუდგენელი ძალა